Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2017

September 23 2017

unjustified
1899 4a7d
unjustified
Ala:
-Dlaczego wy wszyscy pogardzacie sobą nawzajem?
Eleonora:
-Sama nie wiem. Może dlatego, że nie mamy się za co szanować?
— S. Mrożek "Tango"
Reposted fromobliviate obliviate viaune-raconteuse une-raconteuse
unjustified
unjustified
7620 1be7 420
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
unjustified
2674 6ffa 420
Reposted fromitslikerufus itslikerufus viakarmacoma karmacoma

September 22 2017

unjustified
5081 c827 420
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viaLimysoul Limysoul
unjustified
8126 40da 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaLimysoul Limysoul
unjustified

September 21 2017

unjustified
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viabookart bookart
8221 ba42 420
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viakarolsss karolsss
unjustified
2962 0ce9 420
Reposted from0 0 viaLimysoul Limysoul
1165 3b5d 420

blueblackdream:

Edvard Munch, Attraction I (Tiltrekning I), 1896

Reposted frominfinitenoise infinitenoise viasoulwax soulwax
2388 853a 420

introvertunites:

If you’re an introvert, follow us @introvertunites

Reposted fromdivi divi viasoulwax soulwax
unjustified
Śmiem twierdzić, że nie ma prawdziwego erotyzmu bez sztuki dwuznaczności; im większa jest dwuznaczność, tym silniejsze podniecenie.
— Milan Kundera
Reposted fromfirewalkwithme firewalkwithme viasoulwax soulwax
unjustified

Ach, nie mnie jednej

Takie dziś oczy mam niebieskie
jakby po walcu lub po chmurze
taką mam w duszy kruchą łezkę
jak kropla, która rzeźbi różę

Nie widać na mych smutnych włosach
śladów twej dłoni niecierpliwej
nie słychać żalu w śpiewie kosa
i dobry Pan Bóg się nie dziwi

Ach, nie mnie jednej
ach, nie mnie jednej
to się zdarzyło, co się zdarzyło
ach, czemuż tylko w rozmowie sennej
nie pamiętam słowa "miłość"?

Spoglądam w nieba abecadło
wstyd zostawiłam na posłaniu
czemuż nie przeszły mi przez gardło
te proste słowa o kochaniu?

Nie wprowadzajcie się z rzeczami
między wieczorem a wieczorem
jeśli te proste słowa o kochaniu
nie przyjdą na myśl w samą porę

Ach, nie mnie jednej
ach, nie mnie jednej
to się zdarzyło, co się zdarzyło
ach, czemuż tylko w rozmowie sennej
nie pamiętam słowa "miłość"?

Agnieszka Osiecka
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
unjustified
unjustified
unjustified
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl